Visselblåsartjänst 

Melanders Group värnar om säkerhet och respekt för alla människor som berörs av vår verksamhet. Visselblåsartjänsten är ett viktigt verktyg för att upprätthålla en god företagskultur och bevara medarbetarens, kunders, leverantörers och allmänhetens förtroende för oss.

Syftet med visselblåsartjänsten är att risker och brister i verksamheten snabbt ska uppmärksammas, utredas och åtgärdas, vilket bidrar till ett hållbart
företagande och hög affärsetik. Det finns många anledningar till att det är bra att säga ifrån. Det kan vara etiskt motiverat, nödvändigt utifrån tillämpliga
lagar och bestämmelser, nödvändigt för att skydda medarbetares hälsa och säkerhet eller påkallat för att minimera risken för att skada företagets anseende.

 

VEM KAN ANVÄNDA VISSELBLÅSARTJÄNSTEN?

De personer som kan rapportera och är skyddade av lagen är, något förenklat:

  • arbetstagare
  • volontärer
  • praktikanter
  • personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
  • egenföretagare
  • personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, om verksamhetsutövaren är ett företag
  • aktieägare som är verksamma i bolaget, om verksamhetsutövaren är ett aktiebolag.
  • även den som söker arbete och den som söker volontärarbete eller praktik kan rapportera.

De som slutat vara verksamma hos verksamhetsutövaren kan rapportera om sådant som de fick information om det de rapporterar om under sin tid som verksamma.

 

NÄR KAN VISSELBLÅSARTJÄNSTEN ANVÄNDAS?

Visselblåsarlagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om
missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram eller handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning. Det kan till exempel röra sig om korruption och finansiella oegentligheter, brott som rör hälsa och säkerhet, miljöbrott eller integritetsbrott. Genom visselblåsartjänsten kan du på ett säkert och strukturerat sätt rapportera utan risk för repressalier. Som rapportör är du skyddad och vi som verksamhetsutövare får inte försöka hindra rapportering eller vidta repressalier mot dig, ombud eller anhörig. Det är viktigt att du slår larm om du misstänker eller är orolig för att något inte går rätt till i verksamheten. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel. Hur
går det till att rapportera ett visselblåsarärende? Det finns en säker och direkt kanal för konfidentiell rapportering, där du kan välja att vara helt anonym.

Denna tjänst hanteras av en extern part, WhistleLink. Oavsett om duväljer att rapportera anonymt eller inte är rapporter, utredningar och diskussionerna kring dessa strikt konfidentiella och behandl as endast av personer med specifika uppdrag för sådan hantering.

Du når rapporteringskanalen på:

Visselblåsartjänsten är krypterad och du kan kopiera och klistra in länken i din webbläsare, utan att lämna digitala spår. Du kan även rapportera via externa rapporteringskanaler till behörig myndighet, t.ex Konkurrensverket, Livsmedelsverket, Skatteverket eller Arbetsmiljöverket beroende på ärende.

 

Rapportera ett ärende här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
För att boka bord på restauranger som ingår i Melanders Group - klicka på respektive logotyp: