Äntligen är det dags för torsk igen!

Skrei- Njut av norsk torsk med gott samvete. 

Du har säkert läst spaltkilometer om den utrotningshotade torsken, men det gäller inte all torsk. Världens största bestånd av torsk finns i Barents hav och den har nu fått grönt ljus från Världsnaturfonden.Varje år vandrar torsken från Barents hav ner till nord-norska kusten för att leka.  

Efter den långa vandringen genom kalla klara vatten och hårda strömmar, blir torsken muskulösare och får ett fastare vitare och mer delikat kött. När torsken är framme, kallas den för skrei.Skreien leker under januari till och med april. Det är bara under den här tiden som skrei finns.

Beståndet är livskraftigt och fisket hållbart. Det här skedde naturligtvis inte över en natt, utan det är resultatet av många års arbete. Jobbet med att stoppa det illegala fisket har varit framgångsrikt och mängden lekmogen torsk är större än på många år. Så nu kan du med gott samvete välja torsk från Barents hav.

Välkommen och smaklig spis

Fakta om torsk
Torsken är en av de vanligaste och ekonomiskt viktigaste fiskarna. Den kan bli 40 år gammal. Den finns i alla norska fiskevatten och är av två typer; den vandrande norsk-arktiska torsken och den stationära kusttorsken. Kusttorsken är en utpräglad bottenfisk medan atlanttorsken lever mer pelagiskt på ett djup ner till 200 meter. Torsken lever på sill, lodda och skarpsill, men äter även sina egna yngel. Den arktiska torsken finns framförallt i Barents hav och därifrån gör den lek- och näringsvandringar.
Fisken blir lekmogen vid 2 till sex års ålder. Inför lekperioden på våren vandrar torsken söderut, ner mot Lofoten. Av de norska torskstammarna är den norsk-arktiska stammen (skrei) den viktigaste. I dag odlas också torsk och finns därmed tillgänglig färsk i handeln under hela året.

Bestånd
Torskbestånden i Barents hav är väl förvaltade och i mycket gott skick. Genom strikta förvaltningsplaner säkerställs ett uthålligt fiske samtidigt som stora fångster kan tillåtas. Bestånden av kusttorsken är inte i lika gott skick som den norska arktiska torsken och ett målmedvetet arbete pågår för att bygga upp kusttorsken på motsvarande sätt som skedde med sillfisket under sent 1900-tal.

Näringsvärde
Torsk är framförallt en bra proteinkälla med mycket B12 vitaminer och selen.

Läs mer på norskfisk.se